Menu-wijzer.nl

Menu-wijzer bestaat uit een set tools waarmee de voedingswaarde van een recept of menu kan worden berekend. Deze tools kunnen in andere toepassingen verwerkt zijn.

Menu-wijzer is een webapplicatie waardoor de berekeningen vanaf iedere locatie kunnen worden uitgevoerd.

Veiligheid, beschikbaarheid en integriteit

 

De data die u bij Menu-wijzer gebruikt wordt opgeslagen in de online database van Menu-wijzer. Er vindt dus geen opslag plaats op uw eigen PC.

Privacy

Er worden geen persoonsgegevens of IP-adressen vastgelegd, de overige vastleggingen zijn uitsluitend bedoeld om benchmarks te kunnen maken.

Menu-wijzer is een initiatief van Softrax International en is gehouden aan de Nederlandse privacy wetgeving. De opgeslagen gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in relatie tot het gebruik van Menu-wijzer.

Cookie

Tijdens het gebruik van Menu-wijzer wordt een cookie aangemaakt. Dit cookie dient uitsluitend om de communicatie tussen de verschillende schermen te regelen. Na verloop van tijd verliest deze cookie zijn geldigheid.

Auteursrecht

Het is bij wet verboden om de site te kopiŽren of de gegevens aan te passen, te vertalen, te decoderen, anderszins te wijzigen of door te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrecht-eigenaar.

Disclaimer

 

De informatie op de site kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor de initiatiefnemer. De site kan technische onjuistheden of tekstuele fouten bevatten. Deze zullen in een volgende release worden gecorrigeerd.

Aansprakelijkheid

 

De initiatiefnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuist gebruik van Menu-wijzer of een onjuiste interpretatie van de resultaten. Derhalve geeft Menu-wijzer geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de inhoud, kwaliteit, prestaties, of geschiktheid voor een bepaald doel van de site. De initiatiefnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wegens gederfde winst of gederfde besparingen of andere gevolgschade voortkomend uit het gebruiken of niet kunnen gebruiken van de site Menu-wijzer.nl.

Contact

Menu-wijzer is een initiatief van
Softrax Office Engineering
Gevestigd te Maassluis
KVK nummer 24169801
BTW-nummer NL0716.20.060.B.01
http://www.softrax.nl

Voor meer informatie of vragen over Menu-wijzer kunt u contact opnemen via

menuwijze@menu-wijzer.nl